Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Organisk kemi åk8

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Det finns kolatomer i luften, i marken och i det mesta som vi äter. Våra kläder, skor, plastpåsar, bensin, mobiltelefoner och din kropp innehåller också kol. Kol är ett grundämne som är nödvändigt för allt liv på jorden. Kol som grundämne finns i många former, i grafit i ditt pennstift, i diamanter som används som smycken och som slipmedel i borrar och i nyupptäckta former som ser ut som fotbollar och rör. Det finns fler kemiska föreningar med kol än utan kol. Några av dem är kolväten som finns i olja, alkoholer, syror och estrar som ger frukter doft och smak.

Övergripande mål:

Få förståelse för kolets roll i naturen.

 

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

Organisk kemi- kolets kemi

 •  förklara varför organisk kemi också kallas kolföreningarnas kemi
 •  redogöra för kolets olika former, deras egenskaper och vad de kan användas till

Kolväten

 •  förklara varför det finns så många olika kolföreningar
 •  redogöra för vad som är gemensamt för alla kolväten
 • redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad och vad de används till
 • redogöra för hur strukturen påverkar ämnets kokpunkt
 •  beskriva hur polymerer är uppbyggda

Fossila bränslen

 • redogöra för vilka bränslen som är fossila bränslen och hur de har bildats
 •  förklara skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen
 • vilka produkter som kan framställas ur olja
 •  förklara hur en fraktionerad destillation går till
 •  förklara vad som bildas vid förbränning av fossila bränslen
 •  förklara varför förbränningen av fossila bränslen bör minska

Alkoholer

 •  redogöra för några av alkoholers egenskaper
 • känna igen en alkoholmolekyl
 •  några av alkoholernas användningsområden

Organiska syror och estrar

 •  ge några exempel på några organiska syror
 •  beskriva vad som kännetecknar en organisk syra
 •  beskriva vad en ester är och redogöra för några användningsområden av estrar

 

Viktiga begrepp:

Organisk kemi, grafit, diamant, fulleren, grafen, amorft kol - stenkol, träkol och aktivt kol
Kolväte och metanserien (alkaner)
Strukturformel, molekylformel, atommodell
Enkelbindning, dubbelbindning och trippelbindning -(alkaner, alkener, alkyner) , mättat och omättat kolväte
Polymer, plast och papper
Fossilt bränsle och biobränsle
Fraktionerad destillation och krackning
Alkohol och OH-grupp (Hydroxylgrupp)
Organisk syra och karboxylgrupp
Ester

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att ske löpande genom muntliga diskussioner, laborationer och övningar. Vi kommer dessutom att ha ett skriftligt prov fredag 24/9.

 

Planering:

 

 

Måndag (grupp 2)

Tisdag (helklass)

Onsdag (grupp 1 &2)

Torsdag (grupp 1)

v33

Skolstart

Intro

Kolets kretslopp

Labb: Olika kolsorter (L01)

Amorft kol

Labb: Aktivt kol (L02)

v34

Amorft kol

Labb: Aktivt kol (L02)

Olika kolsorter

Kolväten

Kol och kolväten

Molekylmodeller

Strukturformler

 

Mättade och omättade kolväten

Olja (helklass)

 

 

Onsdag (halvklass)

Torsdag (helklass)

Fredag (halvklass)

v35

Labb: Alkoholer (L10)

Alkoholer

Labb: Alkoholer

v36

Syror och estrar

Syror och estrar

Labb: estrar

v37

Temavecka

Temavecka

Temavecka

v38

Repetition

Repetition

Prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov organisk kemi torsdag 23/9

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback