Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Tyska årskurs 7

Kråkbergsskolan, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Tyska år 7

Ämnets syfte

Genom undervisningen i ämnet tyska ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talad tyska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd, anpassa språket efter olika syften mottagare och sammanhang, samt reflektera över livsvillkor mm i de tysktalande länderna (realia). 

Detta kommer vi att jobba med under året

Gleerups läromedel

Alles Deutsch kap 1-4

Grammatik

Serie i Urplay

Läs- och hörförståelse

Realia med anknytning till målspråksländerna

Miniprojekt "Das bin ich"

Miniprojekt "Mein Lieblingstier"

Miniprojekt "Stadt" 

Material vi kommer att använda oss av

Gleerups digitala läromedel för tyska

Läromedel Alles Deutsch 7, text- och övningsbok

Kommer att komplettera med film, radio och musik samt andra källor vid behov

Så här visar du vad du kan och vad du kan och vad du lärt dig (vad läraren bedömer)

Förmågorna läsa, skriva, tala, lyssna genom aktivt deltagande på lektionerna. Genomförda lektionsuppgifter, läxor och prov.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback