Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Terminsplanering kemi 7a HT-21

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Terminsplanering kemi

Planering kemi 7a HT21

 

 

Tisdag

Onsdag (dubbelpass)

v33

Intro

Labbmateriel

Labb: Hur känner man igen ämnen?

 

Fler sätt att känna igen ämnen

v34

Labbsäkerhet

 

 

Lika löser lika

Labb: olika lösningsmedel

 

Lösning/mättad lösning

Labb: Bestäm lösligheten på koksalt

 

 

 

Tisdag

Onsdag

Torsdag

v35

Problemlösningsuppgift: Bestäm lösligheten

 

Labb: NTA 13; Rent ämne eller blandning?

 

Emulsion, slamning, legering

 

v36

Separera ämnen

Labb: filtrering

 

Labb: separera ämnen, destillering

 

Problemlösningsuppgift: Separera ämnen

 

v37

Temavecka

Temavecka

Temavecka

v38

Kemiska reaktioner intro

Kemiska reaktioner

Kemiska och fysikaliska förändringar

Labb: smälta tenn

 

Kemiska reaktioner

Kemiska och fysikaliska förändringar

Labb: järnsulfid

 

Reaktionsformler

v39

Kemiska reaktioner

Syre

Kemiska reaktioner

Labb: Förbränning av stålull

Kemiska reaktioner

Väte

v40

Kemiska reaktioner

Koldioxid (Labb: påvisa?)

Kemiska reaktioner

Atomen

 

Repetition

v41

Prov

 

Sara kurs

Syror och baser intro

 

Sara kurs

Syror och baser

Starka syror

 

v42

Syror och baser

Begreppet pH

Labb: Mäta pH hos citronsyra, ättiksyra, saltsyra

Syror och baser

Baser

 

 

Labb: Neutralisation

v43

Labb: Indikatorer

Problemlösningsuppgift

Natrium

 

Sura och basiska oxider

Försurning

Utvärdering

v44

Lov

Lov

Lov

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter