Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Tyska åk 8 v. 33-40

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

I det här arbetsområdet lär du dig berätta om ditt sommarlov och att föra ett enkelt samtal i samband med en tågresa samt några olika färdsätt.

Arbetsområde/innehåll:

Efter arbetsområdet är målet att du ska kunna:

  • Berätta om ditt sommarlov (kap 1)
  • Föra ett enkelt samtal i samband med en tågresa (kap 7)
  • Några färdmedel (kap 1)
  • Svaga verb i perfekt samt 8 st starka verb i perfekt  (bekommen, schlafen, sehen, essen, finden, gewinnen, lesen, nehmen)

     

Kom ihåg att det är viktigt att träna flera gånger utanför skolan. Hellre ofta och korta stunder än en lång stund dagen innan. 

Kom ihåg att ditt arbete på lektionerna gör att ditt språk utvecklas. Var också noggrann med att göra dina läxor då även de ligger till grund för bedömningen. Var aktiv på lektionerna! 

 

Planering v. 33-40

 

Material

- textbok "Der Sprung 3"

- övningsbok "Der Sprung 3"

- Övningar från Jennie

- ipad (quizlet, kahoot etc.)

 

 

Bedömning

Bedömningen sker på läxförhör och det skriftliga provet den 7 oktober samt fortlöpande under lektioner när vi arbetar med de olika förmågorna höra, läsa, skriva och tala. Se matris!


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris moderna språk 7-9
Uppgifter
Tyskaprov åk 8

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback