Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, NO (år 1-3), Teknik

·

Årskurs:

3

Big Bang, rymden och livets uppkomst

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Du kommer att få lära dig om rymden. Vi kommer att arbeta med Big Bang, universum, solen, månen, planeterna, stjärnbilder och rymdfärder. Du kommer även att få lära dig hur livet började på jorden. Vi kommer ur ett naturvetenskapligt perspektiv bekanta oss med jordens födelse, hur det allra första livet blev till och hur dinosaurierna levde och dog...

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Läsa och förstå faktatexter
 • Skriva enkla faktatexter och fantasiberättelser
 • Förstå och återberätta huvuddragen i filmer
 • Skapa bilder och konstruktioner
 • Jämföra olika planeter och tidsåldrar
 • Redovisa kunskaper skriftligt och muntligt

Bedömning - vad och hur

Du kommer att få visa din förmåga att:

 • söka information och återge i enkla faktatexter
 • använda ämnesspecifika ord och begrepp
 • använda din faktakunskap för att illustrera/skapa något från temat
 • beskriva skriftligt eller muntligt hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra
 • visa att du känner igen några planeter
 • förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
 • berätta om jordens utveckling.

Detta visar du genom att:

 • deltar aktivt i genomgångar, diskussioner och filmvisningar
 • i text och bild visa vad du har lärt dig

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta tillsammans för att försöka förstå hur universum blev till och hur livet utvecklats på jorden.

Du kommer att...

 • ... titta på filmer.
 • ... läsa faktaböcker och skönlitteratur.
 • ... skriva faktatexter


Du kommer att dokumentera dina kunskaper med text och bild i ett arbetshäfte.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback