Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

2

Musik klass två, 2021-2022

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 29 augusti 2021

Musikundervisningen i klass två ska ge dig möjlighet att lära mer om musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla kunskap om att använda röst, rytminstrument, digitala verktyg samt några musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Musik ska byggas utav glädje!

Mål– syfte och konkretiserade mål

Du ska kunna:
delta i gemensam sång, unison och kanon

imitation med rörelser, rytmer och toner

skapa enkel musik

spela olika rytminstrument

ge exempel på några olika musikinstrument, hur de låter och ser ut

uttrycka och samtala om känslor 

några vanliga psalmer samt nationalsången

gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

 

Undervisning– genomförande och tidsplan

Du kommer att få:
delta i gemensam sång
spela olika rytminstrument

ge exempel på några olika musikinstrument
uttrycka och samtala om känslor i samband med musik
lyssna och samtala om musik

skapa enkel musik

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Bedömning:
Vi kommer bedöma din förmåga att:
- vara aktiv i samtal, sång, musik skapande, rörelse och rytm under lektionerna.
- känna till några av de vanligaste instrumenten.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback