Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NO - Hösten

Nybohovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

Ämne:       NO      Arbetsområde:  Höst djur och växter/träd i närmiljön                              Tidsperiod: v. 34-40

Syfte (Varför?)

 

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om och naturen.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.
 

 

 

 

Mål (Vad?)

 

Genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Djurs och växters anpassningar till olika årstider.

 

 

Metod (Hur?)

 

Genom att arbeta i boken

Arbeta i grupp samt enskilt

Kolla film

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

 

            Godtagbara kunskapskrav                       Mer än godtagbara kunskapskrav

 

Du deltar i samtal om vad som händer i naturen på hösten. Du kan berätta om vad som händer i naturen på hösten.

 

Du kan själv berätta hur naturen förändras under hösten och kan berätta om vad några djur gör på hösten.

 

Du är med i observationer om hösten. Du kan med hjälp göra enkla observationer av hösten och kan namnge några träd i vårt närområde

 

Du gör enkla observationer av hösten och kan namnge och beskriva några träd i vårt närområde.

 

 

 

 

 

Utvärdering: Muntlig utvärdering i helklass.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter