Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Återberättande text - Skriva en tidningsartikel

Sandbäcksskolan, Katrineholm · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

I det här arbetsområdet ska vi lära oss att skriva en återberättande text i form av en tidningsartikel.

MÅL

Att du på egen hand ska kunna skriva en återberättande text (en tidningsartikel) om ett försvinnande.

 

HUR?

Vi kommer under de kommande veckorna arbeta med återberättande texter. Vi kommer läsa olika tidningsartiklar och lära oss hur en sådan text är strukturerad och vad den kan ha för innehåll. Vi ska också träna på källkritik genom att kontrollera om information är korrekt, avgöra om den är partisk eller opartisk samt skillnaden på fakta och åsikt.

Vi ska lära oss om vilka språkliga drag som är typiska för en återberättande text och arbeta med språkliga knep för att väcka intresse.

Vi ska också träna på att bedöma några elevtexter. Sedan ska vi planera, formulera och skriva en tidningsartikel.

 

BEDÖMNING

Med hjälp av en checklista ska ni tillsammans med Johanna bedöma era texter.

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Matriser i planeringen
Återberättande text
Uppgifter
Skriv en egen nyhetsartikel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback