Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

English year 8 (Rn13M)

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studieoch arbetsliv.

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att underlätta kommunikationen när språkkunskaperna inte räcker till. I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla förståelse av olika livsvillkor samt kulturella och sociala förhållanden i områden och i sammanhang där engelska används. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin:

  • förståelse av engelska i tal och skrift
  • förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift
  • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Arbetsprocesser

De flesta uppgifter kommer lämnas in här på Unikum under respektive "uppgift" som delas ut.

Arbetet som sker i läsprogrammet ReadTheory kontrolleras i det programmet och är inte kopplat till Unikum.

Bedömning

Bedömning sker löpande och vid avsatta test-tillfällen. All bedömning beaktas medan resultatet från de nationella proven särskilt beaktas i enlighet med de krav som Skolverket ställer. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Engelska förenklad
Uppgifter
Vikarielektion - Skapa ett Quiz (24/2)
Listening exercises (10th of February)
Romeo & Juliet
Apostrof i engelskan
Mars 101
Mars 101
Life on Scilly - assignment 6
Life On Scilly - assignment 2
Your Blues lyrics
Interview a friend
Popreel - Irish rap...
Tell me his/her story!
News '21
English mistakes
Level test
Level test
Life On Scilly - assignment 5
Life On Scilly - assignment 4

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback