Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Engelska åk 8 vecka 34-51 Sofia skola Project USA

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Under hösten kommer du arbeta i grupp med en av de amerikanska staterna. Sedan ska ni presentera er stat för klassen i ord, bild och musik. Er presentation ska utformas dels med en faktadel om staten, och dels som turistinformation.

Engelska åk 8 vecka 34-51 Sofia skola

 Project USA

 

Innehåll

Under hösten kommer du arbeta i grupp med en av de amerikanska staterna. Sedan ska ni presentera er stat för klassen i ord, bild och musik. Er presentation ska utformas dels med en faktadel om staten, och dels som turistinformation.

Ni kan dela upp arbetet/ olika områden emellan er, om ni så vill, men samarbetar om upplägget för presentationen.

Utöver det kommer ni under hösten göra oförberedda prov. De prövar era allmänna språkkunskaper i engelska. Ni gör två läsförståelser, ett ordkunskapsprov, en lucktext och två hörförståelser.

Centralt innehåll (kursplan i engelska)

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Sånger och dikter.

Lyssna och läsa – reception

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Muntlig och skriftlig information

Tala

Diskussioner och argumentation med olika syften

Tala och samtala – produktion och interaktion

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

 

Bedömning

Du bedöms individuellt på din del av presentationen av er stat, se målen nedan.

Du bedöms också på dina resultat på proven.

 

Material

Du använder Internet och andra medier (filmer, böcker, tidningar) för att hitta källor till din presentation. Håll koll på dina källor, och försök göra en bedömning av deras trovärdighet. (T ex är trovärdigheten högre i en artikel i en tidning med ansvarig utgivare, t ex New York Times, än från en privatperson på Facebook  som https://www.facebook.com/Minister-Bill-Thomson-Medium-Spiritual-Teacher-232684303551628/ )

Arbetsgång

Under de första veckorna behöver ni samla och sålla material till er presentation. Därefter bör ni träna på framförandet ensamma och tillsammans. Tänk på uttalet, speciellt när ni nämner olika platser. Ni kan höra uttalet på Google Translate, men ofta hittar ni en mer korrekt version på www.howjsay.com .

Tänk också på att anpassa ert framförande efter publiken, och använd endera ord som är lätta att förstå, alternativt behöver ni förklara svårare ord.

Fakta

Följande fakta ska finnas med, sedan är det upp till er om ni också vill lägga till något annat:

Befolkningsmängd

Storlek på staten (stor/ liten)

Karta över staten

Huvudstad

Klimat (t ex öken, grässlätter)

Djurliv (t ex skallerormar)

Viktiga grödor ( t ex majs)

Viktig industri (t ex biltillverkning, olja)

Lagar (t ex dödsstraff, abort, barnaga – corporal punishment in school, ovanliga lagar)

 

Turistdelen.

Här kan man ta upp t ex:

Viktiga besöksmål (t ex nöjesfält, museer, men också speciella platser)

Fördelar med staten (t ex klimatet, djurlivet)

Några kända personer (t ex inom musik eller film)

Musikstil som staten är känd för

Har staten någon speciell blomma eller speciellt djur?

Matkultur

 

Val

Hur röstade staten i valet 2016?

Hur gick det i valet 2020?

Finns det något som försvårar val i staten? (T ex brist på vallokaler)

Viktiga händelser som påverkar hur folk röstar.

 

Republikanerna

Förre presidenten Donald Trump – New York, New York

Mike Pence – Columbus, Indiana

 

Demokraterna

President Joe Biden – Scranton, Pennsylvania

Vice precident Kamala Harris – Oakland, Kalifornien

 

Stater att arbeta med

New York (Donald Trumps födelsestat) https://www.nytimes.com/

Indiana (Mike Pences födelsestat) https://www.wishtv.com/indiana-news/

Pennsylvania (Joe Biden födelsestat) https://www.pennlive.com/

Kalifornien (Kamala Harris födelsestat) https://www.latimes.com/

Vermont (Bernie Sanders) https://eu.burlingtonfreepress.com/

Hawaii (Barack Obama) https://www.kitv.com/

Alaska https://www.adn.com/section/alaska-news/

Florida https://www.miamiherald.com/news/state/florida/

Mississippi https://mississippitoday.org/

Texas https://www.texastribune.org/

Minnesota https://www.startribune.com/local/

 

Tips på källor

https://www.newspaperindex.com/en/newspapers/United-States/ tidningsartiklar, lokaltidningar

https://www.factmonster.com/ geografi, historia etc

https://www.50states.com/ Fakta om staterna, och digitala nyhetskällor

https://www.visittheusa.se/ om stater och Amerika i stort – riktat till turister

http://www.slate.com/articles/life/food/2014/08/united_sweets_of_america_map_a_dessert_for_every_state_in_the_country.html efterrätter från olika stater

 

 

Planering och läxor

Vecka

Innehåll

Läxa

34

Introduktion

Planering: Project USA, Välj en stat

Who explains history: Native American History for kids: https://www.youtube.com/watch?v=E2YidQrQuec

 Film: Hidden Figures (124 minuter)

 

35

 Sli.se: Politiska system – USA, 16 minuter Läsförståelse 1

Film: Hidden Figures (124 minuter)

Ingen läxa

36

Ordkunskapsprov

American Election: The history of Voting: https://www.youtube.com/watch?v=_tFNq2hnpak

 

Ingen läxa

37

Grupper och val av stat

Arbeta med din stat

38

Arbeta med din stat

Arbeta med din stat

39

Arbeta med din stat

Hörförståelse 1

Arbeta med din stat

40

Arbeta med din stat

Arbeta med din stat

41

Arbeta med din stat, förbered en presentation

Arbeta med din stat

42

Arbeta med din stat, förbered en presentation

Hörförståelse 2

Arbeta med din stat

43

Redovisningar

Ingen läxa

44

LOV

 

45

Läsförståelse 2

Redovisningar

 

46

Redovisningar

Ingen läxa

47

Niorna gör nationella prov.

Elisabeth har vikarie

Ingen läxa

48

Redovisningar

Ingen läxa

49

Extra tid

Ingen läxa

50

Extra tid

Film: The Green Book

Ingen läxa

51

Film: The Green Book

Ingen läxa

52-1

LOV

 

 

 

Bedömning/kursplanemål

Användning av källor på internet samt textbearbetning för presentationen av din stat

Eleven visar förståelse för det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i texter från olika medier, genom att kunna välja källor och med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven visar förståelse för det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer i texter från olika medier, genom att kunna välja relevanta källor och på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven visar förståelse för texter från olika medier i sin helhet och i detalj, genom att kunna välja relevanta källor och på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Mottagar-anpassning

Eleven formulerar sig enkelt och begripligt muntligt, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation

Eleven formulerar sig muntligt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation

Eleven formulerar sig muntligt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Ordförråd och grammatik

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande

Realia

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Läsförståelse, ordkunskap, hörförståelse

Du har gjort alla proven och klarar målen för E.

Du har gjort alla proven och klarar målen för C.

Du har gjort alla proven och klarar målen för A.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter