Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 2

Idrott åk 2 Färlöv

Färlövs skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Under åk 2 kommer vi att bl.a att arbeta med våra motoriska grundformer, enklare lekar/spel och bollövningar. Vi kommer att dansa och röra oss till musik. Lära oss karttecken och hur en enkel karta kan se ut. Vi kommer även att samtala om vad din kropp behöver för att du ska må bra...

 

Undervisningen

Vi kommer att:

  • prova på olika lekar och spel.
  • träna på att förstå och följa regler samt samarbete.
  • träna på olika grovmotoriska grundformer
  • använda oss av olika redskap
  • träna på att röra sig till musik.
  • lära oss mer om allemansrätten.
  • samtala om vad kroppen behöver för att må bra.
  • lära oss olika karttecken och hur en enkel karta är uppbyggd.

 

 

Bedömnng

  • Se matris

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Matris i Idrott och hälsa åk 2 Färlöv
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback