Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F

Introductions

Steningehöjdens skola, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Repetetion av hur man introducerar sig på engelska. Göra nya vänner, börja på ny skola, prata/skriva om sig själv, sina och andras intressen.

Textbook This is me – This is youUngdomar som talar lite om varje.
 
Nya och gamla vänner.
Att flytta.
 
Grammatik – Have/has och verbet be i presensProv Läs – och hörförståelse, skriftlig produktion.

Läroplanskopplingar

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Mål med arbetsområdet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback