Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

pedagogiska planering- kurdiska årskurs 7-9HT021

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Under kommande veckorna i höstterminen 2021, ska vi arbeta med att utveckla läsförmåga, textförståelse och hur skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation samt i vilken sammanhang använder modersmål för att kommunicera.

Arbetsområdet:

Läsa & skriva& tala

Konkretiserade mål för eleven.

Läsa och skriva

Eleverna kommer att läsa olika slags texter, så som tidningsartiklar, skönlitteratur, instruktioner osv. Samt ska eleverna börja att öva skriva olika sorters texter t.ex. beskrivande, instruerande, fakta argumenterande texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Tala, lyssna, samtala

Eleverna kommer att:

Få presentera era texter inför klassen eller i små grupper.

Ska föra ett samtal om varje persons text och sedan diskutera innehållet

 

Undervisning och arbetsmetoder.

Vi kommer att läsa tre olika texter, som jag delar ut till eleverna ” både individuellt och tillsammans.

I varje lektion under läsning av texterna pågår, arbeta vi med samtals frågor och skrivuppgifter som är kopplade till texterna.

Vi diskuterar texternas budskap...

Vi kommer att prata om synonymer& motsatsord och grammatiken.

Elevens kommer att återberätta muntliga och skriftliga beskrivning av olika ämne i samband med texterna.

Tala övningar.

Använda digitala verktyg.  Vi använder Google klassrum för undervisningar.   

Eleven har uppnått målen när...

Jag kommer att använda formativ bedömning. Jag kommer att bedöma elevernas förmåga genom att:

Elevens läs-och förståelse förmåga

Elevens deltagande i samtal om texterna och hur du resonerar över innehållet i texten

Elevens muntliga och skriftliga beskrivning av olika ämne i samband med texterna som vi kommer att ha.

Elevens skrivförmåga (skrivregel och stavning)

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter