Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Veckans tecken - Spejarna

Dibber Fänsåker, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

TAKK står för ”alternativ och kompletterande kommunikation”, och används som en förstärkning av det talade språket.

1. Undervisningsplanering 

 

·        Vad ska läras ut och varför? 
Vi vill ha som mål att använda TAKK som alternativ och kompletterande kommunikation tillsammans med barnen i den dagliga verksamheten. Vi ser stort intresse ifrån barnen att lära sig fler ord och att få användning av de tecken som de kan. Tecken som stöd kan tydliggöra för de barn som vi upplever behöver stöd att förstå och kommunicera med kroppen och tal. 
TAKK används tillsammans med talat språk, det förenklar för barnet att lära sig ord och det blir lättare att uttrycka sig. Tecken ger barnet redskap att tydliggöra det talande språket. 

 

·        Hur ska undervisningen genomföras? 
Vi ska börja arbeta kontinuerligt med TAKK som en förstärkning av det talade språket. 
Vi kommer att arbeta med veckans tecken. Varje måndag kommer det nya tecknet introduceras, vi kommer prata om dess betydelse och visa ordet med både tecken och ljud. Vi försöker uppmuntra barnen till att visa tecken under vår dagliga verksamhet som stöd för att förstå och kommunicera. 

 

·        Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Barnen kommer att få vara delaktiga genom att de får vara med och välja tecken, ta fram material tillsammans med oss. T.ex. sånger och ord. Vi kommer tillsammans synliggöra TAKK i miljön och den dagliga verksamheten. 

 

·        För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
Pedagogerna och Spejarna 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
 -
Målet är att alla barn ska komma till tal och känna sig trygga att kommunicera med andra. Med hjälp av TAKK kan barnen bli mer trygga i att uttrycka sig och känna sig inkluderade i verksamheten.  
- Barnen lär sig tecken som stöd.


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback