Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8

Argumentation muntlig

Musikgrundskolan Synkopen, Helsingborg · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Nu ska ni få lära er en hel del om konsten att argumentera.

 

Vi ska under några veckor arbeta med grunderna i argumentation. Detta kommer att utmynna i ett tal på ca 2-10 minuter där ni tar ställning för något och argumenterar för det. 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Matriser i planeringen
Argumenterande tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback