Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

9

Åk 9 - Utklädningskläder

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

För ett år sedan fick vi en beställning på utklädningskläder från förskoleklassena på Victoriaskolan. På grund av pandemin hann förra årets elever ÅK 9 inte sy klart. Årets nior kommer därför att få komplettera dräkterna samt även designa och skapa nya kostymer. Målet är att vi leverera kostymerna innan Fasching 2022.

Uppgiftsbeskrivning

Eleverna kommer att formge och framställa utklädningskläder till förskoleklasserna på Victoriaskolan. ÅK 9 elever från förra året började sy maskeraddräkter men på grund av pandemin blev de inte riktigt färdiga. Jag skulle vilja att eleverna i år sydde klart och även komplettera med vissa detaljer, såsom masker, svansar, broderier etc. De kan även sy kostymer helt från scratch. Eleverna lär sig att vara kreativa och släppa loss fantasin.  Under arbetets gång skall eleverna dokumentera sin arbetsprocess digitalt på Unikum med foton och texter, enligt uppgiften som ligger med i denna planering. 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

ca 7-11 lektioner


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Matriser i planeringen
Slöjd 7-9
Uppgifter
Egen design - exempelvis maskeraddräkter ...
Egen design - exempelvis maskeraddräkter ...
Förskolan 2.0 - Loggbok

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback