Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Hållbar utveckling/Hälsa

Förskolan Slättaskogen, Falun · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Vad är hållbar utveckling/hälsa? Vi samtalar och upptäcker tillsammans med barnen.

Syfte : Att tillsammans med barnen undersöka vad vi menar med ordet hälsa?. Kan det betyda olika saker? 

Metod: Vi har samlat barnen och frågat vad ordet hälsa är! Vi har gjort en mind mapp tillsammans med barnen där vi satt upp deras förslag på vad dom tror att hälsa betyder. Barnens tankar är vad vi utgår ifrån, detta kommer inkludera rörelse, skapande, kost, skogen fysisk aktivitet, socialt samspel mm.

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback