Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Språket i fokus

Förskolan Hästhoven, Falun · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Med språket i fokus vill vi väcka barnens nyfikenhet och ge dem verktyg och möjligheter till kommunikation på flera sätt.

Planering (för avdelning eller barngrupp)

Syfte

Vi ser ett behov hos barnen att kunna få uttrycka sig på sitt sätt i en trygg miljö. Därför vill vi ge barnen olika vägar till språket genom att:

- utöka ordförrådet

- få tillgång till olika uttrycksformer såsom tecken som stöd (TAKK), digitala verktyg, högläsning och sagor.

- få ett rikt språk för att kunna kommunicera med andra på ett utvecklande sätt

Metod

För att vi ska nå de prioriterade Lpfö-målen ska vi använda oss av temat "A till Ö" där vi fokuserar på en bokstav i veckan. Vi använder oss av nedanstående verktyg:

  • digitala verktyg (Ugglo)/QR-koder
  • dela upp oss i smågrupper och testa på olika språklekar
  • rim och ramsor med bl.a rekvisita för att tydliggöra
  • högläsning 
  • bokstäver 
  • munmotorik
  • rörelse/kroppsspråk
  • storsamling (sång, teater, ramsor, sagor) 
  • skogen, naturmaterial (uppdragskort)

Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter