Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Matematik

Ilsbo förskola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Ett av förskolans prioriterade mål under läsåret 21/22 är Matematik

Förskolan har prioriterade mål som vi ska arbeta med under hela året och läsåret 21/22 har vi Matematik som ett område.

Vad innebär det?

  • Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.
  • Barnens ska ges en förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  • Barnen ska utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, samt utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik
  • En förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Hur arbetar vi?

  • Använder oss av matematiken i den dagliga verksamheten vid samlingar, matbordet, på gården, i planerad undervisning samt i leken.
  • Vi arbetar med olika former som vi kan se både inomhus och utomhus.
  • Vi bygger och konstruerar allt från pärlplattor till legobyggen.
  • Vi övar dagar och tidsperspektiv

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback