Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Hållbar ekonomisk utveckling

Norra Förskolan Vindförberg, Rättvik · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Ett av våra prioriterade mål i utbildningen detta läsår är ekonomisk hållbar utveckling. Vi vill ge barnen kunskaper bland annat om hur sopor kan återvinnas, hur matsvinnet kan minska. Hur vi kan återbruka material. Alla kan göra skillnad.

Nuläge

Då ekonomisk hållbar utveckling är ett hett ämne har vi valt att prioritera de i utbildningen detta läsår. Då vi ser att barnen gärna hjälper till, vill vi ge dem chansen att lära sig tidigt. 

Mål

Barnen ska få känna sig delaktig att hjälpa till att bidra till en bättre miljö. 

Syfte 

Varför ska vi göra det?

Genomförande

Hur genomför vi aktiviteten?
-Vi kommer presentera sopmonstren en och en under läsåret för barnen.
- Vi kommer ha en "återvinningscentral" där barnen kan leka plocka och sortera skräp.
-Vi kommer sortera vårat skräp på avdelningen. ex en trasig tuschpenna var ska vi kasta den?
-Barnen kommer vid planerade tillfällen få ta med sig skräp hemifrån och sortera på förskolan.
- Vi kommer gå ut och plocka skräp med barnen på våra promenader och prata med barnen om varför
vi inte får kasta skräp i naturen.
-Vi kommer använda återbruks material och naturmaterial att skapa med.
- Vi kommer även se filmer som berör området.Projektet sträcker sig över hela läsåret 2021/2022. Målet är att det sen ska bli en naturlig del i
barnens utbildning. Hela avdelning haren ska vara delaktiga.

Dokumentation

Vi kommer med hjälp av barnens verk/skapande, med bild, videos och anteckningar  dokumentera. 
Dokumentationen kommer även finnas som underlag för utvärdering, vi kommer även lägga ut
dokumentation i Unikum. Dokumentationen sker av all personal på haren.

Utvärdering och Reflektion

Vi utvärderar kontinuerligt på avdelningens reflektions tid samt även på utvärderingsdag i slutet av läsåret. 

Ansvar

Vårt arbetslag har ett gemensamt ansvar att riktlinjer följs, att vi strävar mot samma mål och att dokumentation och planering sker kontinuerligt. 
Förskollärare har ett särskilt ansvar att se till så att undervisningen bedrivs på rätt sätt och att målen uppnås.

Koppla läroplansmål nedan

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback