Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska åk4 - Champ 4

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 september 2021

Vi arbetar med boken "Champ 4" och du kommer att få träna på dina förmågor att: läsa, lyssna, tala och skriva.

Period: Löpade under hela läsåret (ca ett kapitel i veckan).

Preliminär tidsplan:
HT     v. 35 - 50 Kapitel 1 - 12
          Terminstest v.48

VT      v. 3 - 22 Kapitel 13 - 25
          Terminstest v.19

Information om läromedel:

Textbook:
sid.   7 - 57 Kapitel
sid. 58 - 63 Verktygslådor
sid. 64 - 69 Bildordlistor
sid. 70 - 85 Kapitelordlistor
sid. 86 - 95 Alfabetisk ordlista
Pärm (Första och sista) språkliga stategier och bildstöd (karta)

Workbook:
symboler för varje förmåga (läsa, lyssna, tala/ samtala, skriva)
warm up (inspiration)
reflektion (fundera)
challenge (utmaningsuppgift)
do you remember? (repetition av ord och grammatik)
Pärm (Första och sista) A helping hand: verb (att vara/ att ha), frågeord och verb från övningar .

 

Arbetsätt: 

 • Vi arbetar, tillsammans, enskilt och i grupp med vårt läromedel "Champ 4".
 • Vi uppmuntrar varandra att våga prova språket, muntligt och skriftligt.
 • Vi lyssnar på engelska texter och talad engelska.
 • Vi läser, översätter och skriver olika sorters texter. 
 • Vi möter, i text och andra medier, människor som lever i engelskspråkiga länder för att lära oss hur de lever, vad de har för traditioner, matvanor etc.
 • Vi ser på filmer, lyssnar på sånger och relevanta klipp på t.ex. YouTube och URplay.
 • Vi förbereder oss och repeterar det vi lärt oss genom olika hjälpmedel som är kopplade till läromedlet, såsom spel, bingel och övningsmästaren.se. 
 • Vi söker information i vårt läromedel samt på internet.

Mål efter avslutat arbete:

 • Du har utvecklat din förmåga att i tal och skrift kunna berätta om dig själv.
 • Du har utvecklat din förmåga att i tal och skrift kunna kommunicera med andra.
 • Du har utökat ditt engelska ordförråd.
 • Du har lärt dig om hur livet ser ut för dem som bor i engelskspråkiga länder.

Utvärderingsformer:

 • Ditt muntliga deltagande på lektionerna.
 • Ditt arbete i workbook och andra skriftliga uppgifter.
 • Muntliga och skriftliga förhör.
 • Terminstest i varje förmåga

Kunskapskrav:

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt tal och enkla texter.

Eleven kan redogöra för innehållet och förstår budskapet i det hörda eller lästa.

Eleven kan formulera sig muntligt och skriftligt på ett begripligt sätt.

Eleven känner till hur människor lever i länder där engelska talas.

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Terminstest Champ 4

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback