Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

5

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra

Bagarmossens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

I detta tema kommer vi titta närmare på jorden och våra viktigaste himlakroppar solen och månen. Hur kommer det sig att ett dygn är 24 h? Varför har vi fyra olika årstider och vart kommer ordet månader ifrån? Det är några frågor vi kommer att besvara tillsammans.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra

 

Centralt innehåll:

- Hur dag, natt, årstider och år kan förklaras utifrån rörelser hos solsystemets himlakroppar.

- Några upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

- Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Syfte:

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället samt förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö.

Mål:

Efter undervisningen skall du kunna:

- Beskriva jorden och månens rörelse och hur de förhåller sig till varandra med hjälp av fysikens begrepp. 

- Förklara och diskutera hur år, dygn och årstider uppkommer med hjälp av fysikens begrepp.

- Berätta om någon upptäckt inom astronomin i text och bild. 

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör solenergi och dess påverkan på miljön och människan. 

 

Arbetsgång:

 

Lektion 1:

Vi tittar på en film om våra viktigaste himlakroppar och diskuterar dessa.

Vi påbörjar en begreppslista. 

 

Lektion 2:

Vi läser om astronomi och jordens rörelser och svarar på frågor i NO-häftet.

 

Lektion 3:

Vi läser om hur jorden snurrar runt sin egen axel (dag och natt).

Vi gör en labb där vi iscensätter jordens rotation runt sin egen axel och hur dag och natt uppstår till följd av det.

Vi fyller på begreppslistan.

Exit ticket : beskriv hur det kommer sig att vi har dag och natt.

 

Lektion 4:

Vi läser om år och årstider och hur jorden snurrar runt solen.

Vi iscensätter jordens rotation runt solen och diskuterar hur detta gör att vi får olika årstider.

Exit ticket: Förklara varför vi har olika årstider.

 

Lektion 5:

Vi undersöker månens faser och iscensätter hur månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. 

Vi gör en modell av månens faser.

Exit ticket: 

Beskriv kortfattat månens faser.

 

Lektion 5-8:

Grupparbete:

Vi påbörjar film om dag, natt, årstider, år.

Vi skriver en text om några upptäckter inom astronomi och sätter upp på tidslinjen i klassrummet.

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback