Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Kolets kemi - planering v 33-v42

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 1 september 2021

Här kommer du få lära dig mer om det fantastiska grundämnet kol och dess betydelse för livet på jorden samt vårt samhälle.

Planering - Organisk kemi – kolets kemi åk 8

 

SYFTE

Genom undervisningen ska du utveckla din förmåga att:

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
 • Genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

MÅL - efter området ska ni:

 • Veta skillnaden mellan organisk och oorganisk kemi.
 • Kunna kolets olika former och varför det finns så många kolföreningar.
 • Känna till de vanligaste alkan-, alken- och alkynerna.
 • Veta skillnaden mellan mättade och omättade kolväten.
 • Känna till vad fossila bränslen är samt hur de bildas.
 • Känna till hur råolja förädlas till andra petroleumprodukter.
 • Kunna några alkoholer och deras användningsområden.
 • Kunna vad som händer vid förbränning av alkoholer
 • Känna till kolets kretslopp
 • Kunna förklara växthuseffekten och vilken påverkan den har på vår jord.
 • Förstå och kunna förklara följande begrepp:
  • rent kol, diamant, grafit, amorft kol, aktivt kol, nanorör, fulleren, grafen, fossilt bränsle, naturgas, stenkol, torv, fraktionerad destillation, fotosyntes, cellandning, kolets kretslopp, växthuseffekt, växthusgas, katalysator, förnybar, biobränsle, kolförening, 
  • organisk, oorganisk, bindning, molekylformel, strukturformel, molekylmodell, kolväte, metan, etan, propan, butan, alkaner, alkanserien, pentan, isomer, dubbelbindning, alken, eten, propen, buten, trippelbindning, etyn, propyn, butyn, omättade kolväten, mättade kolväten, OH-grupp, metanol, alkohol, etanol, glykol, glycerol, organisk syra, metansyra, myrsyra, ättikssyra, etansyra, ester

UNDERVISNING - ARBETSMETODER

 

Under lektionerna kommer vi att förklara och diskutera de ämnen, egenskaper, begrepp, reaktioner, användningsområden och samhälls- individ- och miljökonsekvenser som rör kol och kolföreningar, både vid genomgång, gruppdiskussioner och i enskilt arbete.

Ni kommer ha läxa i form av repetition från veckans lektioner, läsa kortare text, begrepp mm

Vi kommer att genomföra ett par större laborationer, samt träna på att redovisa dessa enligt praxis. Laborationerna innebär framför allt framställning av ett kolväte, samt undersökning av egenskaper hos aktivt kol och alkoholer. 

 

BEDÖMNING

Följande förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att tydligt redovisa din kunskap och din förståelse inom ämnesområdet i tal och skrift.
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring vad som sker i de kemiska reaktionerna
 • Din förmåga att formulera relevanta frågor, reflektera och delta i resonemang kring vilken betydelse användningen av organiska föreningar har för dig själv och din familj, för samhället och för naturen och miljön.
 • Din förmåga att självständigt genomföra och tolka resultaten av ett par mer omfattande experiment, samt hur välstrukturerat och tydligt du analyserar och redovisar resultaten och slutsatserna av dina undersökningar i en labbrapport.

Vecka 33-42

 

Vecka

Lektion

Länkar

Läxa

33

Mentorsdagar

   

34

Mentorsdagar och repetition NO från åk 7

   

35

Repetition NO från åk 7. Diagnos.

   

36

Kolets kemi - inledning 

Kolets olika former (kap 10.1)

Säkerhet - laboration

Det unika kolet

 Rent kol

 säkerhet.  

Atomens delar

Grundämnet C

37

Kolets kretslopp (kap 10.3)

Fossila bränslen (kap 10.2, 10.4)

Säkerhetsprov

Kolets kretslopp

Fossila bränslen

Fossila bränslen och miljöpåverkan

 

38 

Kolatomen är en mångsidig byggsten (kap 7.1)

Kolväten är grunden i organisk kemi (kap 7.2) 

39 

Omättade kolväten har färre väteatomer (kap 7.3)

Alkoholer finns inte bara i vin (kap 7.4)


 

 

40 

Organiska syror i frukt och din kropp (kap 7.5)

Estrar ger smak och doft (kap 7.6)


 

 

41

Repetition

   

42

Prov - kolets kemi

Introduktion till Biologi och människokroppen

   

 

Laborationer

 • Laboration: filtrera Coca Cola med aktivt kol + rapportskrivning samt inlämning.
 • Laboration: molekylbygge samt självstudier ”Ugglans kemi”
  • Läs och öva dig på begrepp och gör övningarna:
   • Metanserien.
   • Isomerer.
   • Alkener och alkyner.
   • Vad menas med mättat/omättat kolväte?
 • Laboration: Undersökning av alkoholer

 


Läroplanskopplingar

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback