Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Pedagogisk planering Farsi/dari HT 2021 Vecka 35-51

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad

Arbetsområde

Läsa och skriva.

Konkretiserade mål för eleven.

 • Läsa olika berättelser.

 • Träna på högläsning.

 • Arbeta med läsförståelse texter.

 • Skriva om texter

 • Lära dig skillnaden mellan vokaler och konsonanter på ditt modersmål och kunna jämföra det med svenska.

 • Att kunna lyssna, förstå och berätta i gruppen om temat " JAG".

 • Jämför modersmålets bokstäver med svenska.

 • Att kunna förstå och använda olika ord och begrepp när du deltar i samtal.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • vokaler och konsonanter

 • Skillnader mellan svenska och Farsi/Dari bokstäver.

 • Genom att skriva texter om dig själv, dina intresse, din familj osv utvecklar du ditt ordförråd och dina kunskaper att använda ord och begrepp.

 • vi använder skolböckerna som en grund för att träna mer i läsning och skrivningar.

  • Vi kommer att arbeta med enkla sagor och berättelser, genom att läsa texter högt.
  • Arbeta i grupper med olika läsförståelse övningar.
  • Vi kommer att ha tillgång till olika läroböcker och låneböcker från biblioteket.

Eleven har uppnått målen när...

 • Eleven har förstått textens innehåll och kan svara på läsförståelse frågor.

 • Eleven Kan berätta en frivillig saga.

 • Eleven kan urskilja vokaler och konsonanter på sitt modersmål.

 • Eleven kan Skriva och berätta om sig själv inför gruppen och använda ord och begrepp.

 • Eleven ska kunna läsa med flytt av de texter vi har jobbat med.

 • Eleven ska klara av de delprovet som kommer under terminen

  


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter