Skolbanken Logo
Skolbanken

Hösten

Anpassad Grundskola Lilla Edet, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Du kommer att undersöka naturens förändringar på ett lustfyllt sätt. Du kommer att uppleva och uppmärksamma hur naturen förändras med årstidernas växlingar. Du kommer att ta del av vad som händer med växter och djur.

Årstiderna - Hösten 

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Att veta hur företeelser i omvärlden hänger samman är en förutsättning för att verkligheten ska vara begriplig. Med kunskaper om människan och naturen får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling (, Skolverket, 2018, grundsärskolans läroplan).

Du kommer att ta del av naturens förändringar på ett lustfyllt sätt. Du kommer att undersöka naturens förändringar på ett lustfyllt sätt. Du kommer att uppleva och uppmärksamma hur naturen förändras med årstidernas växlingar. Du kommer att ta del av vad som händer med växter och djur.

Kopplingar till läroplan

  •  

Du kommer att ta del av

  • Vad som händer med naturen när det blir höst?
  • Vad gör djuren när det blir kallare?
  • Varför faller löven av träden?
  • Hur ser det ut i naturen när det blir höst?

Metod

Genom skogspromenader där du kommer att uppleva naturen och dess årstids förändringar.

Du kommer att leta efter hösttecken som vi sedan kommer att använda i vårt estetiska arbete. 

Du kommer att delta i faktapromenader där du får ta del av och lära dig om de olika djuren som bor i skogen och vad de gör när det blir kallare ute. 

På vår morgonsamling kommer vi att samtala kring hösten. - vad händer i naturen när det blir höst? - hur ser träden ut på hösten?      - hur ser det ut i skogen på hösten? -vad gör djuren under hösten?

Syfte

Att utveckla kunskaper om människa och natur och sambandet mellan dem.

Kunna använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

  •  

Dokumentation 

- du kommer att dokumentera i din tema bok

- du kommer att fota ett träd som du kommer att följa under årets årstider. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback