Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Förprojekt Månen/kometen

Hertig Karls förskola, Mariestad · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

"Förprojekt" kallar vi den period i början av läsåret då vi observerar och dokumenterar vad som fångar barnens intresse och nyfikenhet. Detta blir sedan utgångspunkten för vad vi väljer för projektinriktning/fördjupningsområde på respektive avdelning.

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på

olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av

utbildningen. (Läroplan för förskolan s.11)


Hur gör vi?

 

Under ”förprojektet” utgår vi från dessa frågeställningar:

 

·         Vad fångar barnens intresse?

 

·         Vad/Var leker/möts barnen? (Hur använder de miljö och material?)

 

 

 

·         Vad ser vi för möjliga fördjupningsområden?

 

 

Övriga frågor vid reflektion...

Använd ovanstående frågor som grund vid reflektionen och lägg eventuellt till...

 

- Vilka förändringar har vi gjort i miljön utifrån det barnen visat?

- Vilka erbjudanden känner vi att barnen behöver? (miljöer? material? utmaningar i befintliga miljöer?)

- Vilken människosyn speglar våra val?

- Bifoga eventuella miljöbeskrivningar/Syfteserbjudanden...

 

Annat förslag för reflektion: Skriv enbart miljöbeskrivningar/syfteserbjudanden och bifoga.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback