Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Våra årstider

Sköldinge skola, Katrineholm · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

Årstider och förändringar i naturen. Vad ser du i naturen när det är vinter? Vilka månader tillhör olika årstider?

 

Ämne:NO

Vad händer i naturen under vintern, våren, sommaren och hösten? Vilka månader tillhör olika årstider?

Arbetsområde: Årstider i naturen

Konkreta mål:

När vi berättar om årstider ska du veta vilka månader tillhör olika årstider. Vilken månad är du född?

Du ska visa att du kan observera utomhus vilken årstid det är. 

Du ska förklarar NO- orden årstid, vinter, vår, höst och sommar och kopplar ihop dem till våra månader

Bedömning:

Du kommer att bedömas genom att du:

  • observerar utomhus hur det är när det är vinter, vår, höst, sommar
  • förklarar NO- orden årstid, vinter, vår, höst och sommar och kopplar ihop dem till våra månader och olika högtider.

Undervisning:

Du kommer få arbeta med bildämnet för att visa med bilder vad som är typiskt under de olika årstiderna. 

Du kommer tillsammans med dina klasskamrater göra tankekarta där vi samlar saker som vi sett i naturen som är typiskt för den.

Du kommer tillsammans med klasskamraterna skriva meningar  om årstiderna. Där vi berättar vad som vi firar under olika årstider och hur det är när det är t.ex. vinter.  


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback