Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

Förr och nu

Stenhamraskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

Arbetsområde: Förr och nu. Vi jämför livet förr och nu ur barnperspektiv. Vi jämför Stenhamra/Ekerö historia förr och nu genom att besöka en del platser i vårt närområde.

     Syfte

 • Undervisningen ska väcka elevernas nyfikenhet på historia.
 • Eleverna ska utveckla sin förmåga att reflektera över och jämföra livet i skola och hemmet nu och för hundra år sedan. 

      Undervisning

 • Tittar på film och lyssna på skönlitterära berättelser om livet förr och nu.
 • Använda bilder för att i smågrupper diskutera begreppen förr och nu.
 • Samtala om skillnader förr och nu när det gäller skola, boende, kläder, fritid och lekar.

   

  Bedömning

 • Du kan berätta hur det var att vara barn för ca 100 år sedan.
 • Du kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu, utifrån olika filmklipp, berättelser och samtal i gruppen.
 • Du lyssnar aktiv och deltar i diskussioner.

Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Matriser i planeringen
Förr och nu
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback