Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8 - 9

News and media

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 1 september 2021

I det här arbetsområdet fokuserar vi på News and media från den engelskspråkiga världen. Vi tränar kontinuerligt förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna.

News and media

 

Mål - detta ska du lära dig

Utveckla dina förmågor lyssna, läsa, skriva och tala engelska.

 

Undervisning - så ska vi arbeta

Vi arbetar med texter från olika källor, hörövningar, nyhetsinslag, engelskspråkiga nyhetssidor etc. Varje vecka har ett tema och vi varierar gemensamma genomgångar med arbete enskilt, i par eller i grupp.

 

Bedömning - så kommer dina kunskaper att bedömas

Dina kunskaper bedöms genom fortlöpande arbetsuppgifter, t.ex. inlämningsuppgifter eller gruppdiskussioner.

 

Planerad tidsåtgång

Vecka 33-43

 

Veckoplanering:

Green = News and Media; Yellow = Book

Week

Monday

Wednesday

33

Introduction

Wikipedia page

34

Wikipedia page

Wikipedia page

35

Book

Spotlight 9

36

Book

Reading strategies

News

37

Book

Reading comprehension

Fake News

38

Seminar 1 and Book

Fake News

39

Writing

Writing

40

Book

Writing

41

Seminar 2 and Book

Writing

42

Finish Writing

Book

43

Book or Film?

Book or Film?

44

LOV

LOV

45

 

Seminar 3

Material:

British council
Spotlight year 9
NE
Youtube
Nyhetssidor på engelska (ex BBC, CNN, the Times)

 

 


Läroplanskopplingar

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Newsreel
Fake News

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback