Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

2

Samarbetsporträtt

Backaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

I uppgiften ska eleverna arbeta med att teckna porträtt av varandra. Under arbetspasset ska eleverna arbeta två och två. Uppgiften går ut på att kunna skapa ett porträtt av en kompis utan att se vad man själv tecknar, medan kompisen håller för teckningen. Målet blir då att kunna skapa ett samarbete mellan varandra.

Uppgift: Porträtt (Samarbetsövning)

 

Material: A4/A3 papper, penna, suddgummi, färgpennor, bricka

Mål och syfte: Uppgiftens mål och syfte är att eleverna ska få kunskaper och erfarenheter om olika material och hur de kan användas och kombineras med varandra. Eleverna ska få kunskaper om hur de kan teckna ett porträtt, samt hur proportioner så som ögon, öron, näsa och mun är uppbyggda, var de sitter i ansiktet, hur de ser ut, samt hur proportionerna förhåller sig jämtemot ansiktets form. Eftersom uppgiften bygger på att skapa ett porträtt av en kompis utan att se, ska eleverna även få möjligheten att arbeta med en inre bild av hur deras kompis ser ut och hur de kan föra över det på ett papper. Uppgiftens mål är även att stärka ett samarbete mellan eleverna, såväl som acceptans för varandras kunskaper/egenskaper. 

 

Metod: I början av lektionen kommer vi att ha en kort genomgång och diskussion tillsammans om uppgiftens innehåll. Du kommer att få möjlighet till att ge förslag och ställa frågor.

1.      Du sätter dig tillsammans med en kompis. Du får ut materialen.

2.      Ni bestämmer vem som börjar teckna och vem som täcker för teckningen.

3.      Ni arbetar tillsammans med uppgiften.

4.      När du eller din kompis är klar byter ni med varandra.

5.      När ni båda är klara med porträtten får du ditt eget porträtt av den som har tecknat dem.

6.      Därefter skriver du ditt eget namn och även kompisen (konstnären) som tecknade ditt porträtt.

7.      Till sist färglägger du ditt porträtt och gör en snygg ram runt om.  

 

Redovisningsform:

Uppgiften redovisas genom att du slutför uppgiftens innehåll och kan redovisa hur du tänker kring ditt arbete. Visa din arbetsprocess på olika sätt.

 

Bedömning:

1.  Hur väl du har följt instruktionerna och arbetat med ditt porträtt.

2.  Hur väl du har arbetat tillsammans med din partner.

3. Visa upp ditt arbete och din arbetsprocess.


Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter