Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Grundläggande kemi

Ätranskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

Under hösten kommer du att få lära dig grunderna inom kemi. Vi kommer att arbeta med atomlära, periodiska systemet, kemiska egenskaper samt att göra undersökningar/experiment där du kommer att dokumentera, jämföra och dra slutsatser.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetet kring grundläggande kemi är att du ska utveckla förmågan att:
- Använda olika begrepp inom kemi. 

- urskilja olika materials egenskaper och hur man kan sortera med hjälp av denna kunskap.

- Lära dig hur man kan skydda sig.  

- genomföra och dokumentera undersökningar/experiment

Bedömning - vad och hur

 • Jag kommer bedöma:
 • hur du genomför dina undersökningar
 • hur du resonerar om dina resultat
 • hur du förklarar och beskriver kemiska begrepp
 • din dokumentation av dina undersökningar/experiment

Hur ska det bedömas:

 • fortlöpande under lektionstid
 • kunna redovisa och diskutera sina kunskaper i grupp 
 • i skriftlig form

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Samtala i helklass och i grupper
 • Titta på film
 • Experimentera och göra undersökningar
 • Läsa, söka och skriva fakta

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback