Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

9

Genetik och evolution

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

I denna kurs kommer du få lära dig om bla DNA, genetik, evolution,

Konkreta mål                                                         Vecka 33-43

Du ska kunna:

 • redogöra för vad DNA är, hur det är uppbyggt och hur det fungerar när DNA styr bildandet av proteiner.
 • beskriva hur ärftliga egenskaper förs vidare till nya generationer bl.a. genom att använda ett korsningsschema. Beskriva hur egenskaper påverkas av både arv och miljö.
 • beskriva evolutionsteorin, beskriva något om hur livet har utvecklats på jorden samt föra diskussioner om hur kunskaper om evolutionsteorin påverkat människan.
 • resonera om möjligheter och risker med bioteknik, så som kloning, GMO och stamceller, samt ta ställning i etiska diskussioner som rör bioteknik. Du ska även kunna beskriva hur bioteknik förändrar människans livsvillkor.

Planering (preliminär)

V 33-37                  Uppstart, kunskapskoll Brainstorm

                            Genomgång - Arv och miljö, Vad är DNA?

                             Hur är det uppbyggt? Kromosomer   

                    Genomgång Proteinsyntesen. Filmklipp Proteinsyntes.

                    Dominanta och recessiva anlag. Heterozygot och homozygot.

                            Genotyp och fenotyp. Korsningsschema.

V 38 -43               

                            Film Evolutionen pågår.

                            Charles Darwin (1809-1882) är mest känd för sin bok "Om arternas uppkomst.

                            Genomgång  Evolution

                             Naturlig urval

                             Sexuell urval samt variation

                              Konkurrens och anpassningar mm

Kunskaps bedömning:

Lektionsdelaktighet

Diskussion i  små grupper samt i helklass

Små tester som visar dina pågående kunskaper och inlärningsförmågan under lektionerna.

Skriftligt prov i genetik och eventuella redovisningar och ställningstagande till etiska diskussioner kring genteknik

                           

               

Centralt Innehåll Lgr 11

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt. (BI)
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. (BI)
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer. (BI)
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker. (BI)
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. (BI)
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin. (BI)

 


Läroplanskopplingar

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback