Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Prima Formula kap. 6 - åk 5

Kulltorpskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

Mål

När du har arbetat med detta kapitel ska du kunna:

  • Uppskatta temperaturer och använda negativa tal
  •  Avläsa kartor och koordinatsystem
  •  Avläsa grafer och proportionella samband
  •  Använda strategier vid problemlösning

Begrepp

Negativa tal, koordinatsystem, koordinater, x-axel, y-axel, origo, kvadrant, graf, proportionalitet.


Läroplanskopplingar

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Prima Formula kap. 6 - åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback