Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Kapitel 1 och 2 Matematikboken Beta

Lindbackens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 augusti 2021

Matematikboken Beta - kapitel 1 Taluppfattning och huvudräkning Matematikboken Beta - kapitel 2 De fyra räknesätten

Matematikboken Beta - kapitel 1 och 2

Vad ska du lära dig?

 • metoder för att räkna addition och subtraktion med bråktal. 
 •  välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer 
 • samband mellan tal i bråkform och i decimalform
 • tolka tallinjer med tal i decimalform
 • läsa och uttrycka tal i decimalform 
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
 • avrunda decimaltal.
 • samband mellan tal i bråkform och i decimalform
 •  vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal
 • utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt
 • göra jämförelser mellan tal i decimalform
 •  förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet 

 

Hur ska du lära dig? 

 

Jag kommer ha genomgångar inom de olika arbetsområden. Vi kommer lära oss genom att arbeta i boken och med digitala verktyg och mattefilmer. Vi kommer köra olika mattespel. Eleverna får arbeta enskilt, i par och i grupp. Vi lär oss via diskussioner. Vi kommer också göra olika övningar där vi använder konkret material. Vi repeterar och har matteläxor. 

 

Begrepp:

Kap 1. 

Bråkform
Andel
Decimalform
Decimaler
Decimaltecken
Platsvärde
Position
Meter
Centimeter
Millimeter
Tallinje
Avrunda
Närmevärde
Täljare
Nämnare
Kvot
Bråkform
Decimalform

Täljare
Nämnare
Decimalform
Decimaler
Entalssiffra
Tiotalssiffra
Hundratalssiffra
Tiondelssiffra
Hundradelssiffra
Avrunda
Överslagsräkning

 

Vad ska bedömas?

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/diagnos.

Bedömningen sker på kunskapskraven.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik Beta Kap. 1 och 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback