Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Ty v 34-41

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 29 augusti 2021

Textarbete, kläder, verbböjning

 

För att du ska kunna ta ansvar för  dina hemuppgifter får du här en planering.

På lektionerna kommer vi naturligtvis göra en hel del andra saker såsom

dialoger, rollspel, keynote-presentationer, hörförståelse, fakta-arbeten…

 

 

v/dag

on

to

Läxa till torsdag

34

Start och repetition

Text 1B s 8

002,003

Läxa till v 35

1A s 6-7 + glosor s 138

 

35

1C s 9

004

Ackusativ  119 -120

012,013

Läxförhör

Ny läxa

1D sa10-11

005

1A s 6-7 + glosor s 138

36

Prepositioner med ackusativ s 120

015, 016

Verbövning

017

Hörtext 018

Läxförhör

Ny läxa

Verbböjning

S 125-126 presensformer

1D sa10-11

 

37

Start modevisning-

Eget arbete

Verbövning

Eget arbete-mode

Läxförhör

Ny läxa

2A s16-17 del 1-2+ glosor s139

 

Verbböjning

S 125-126 presensformer

38

2B s 20-21

023

Eget arbete-mode

Adjektiv s 29 övn.b

033,034

Eget arbete -mode

Studiedag

 

2A s16-17 del 1-2+ glosor s139

 

39

Läxförhör

Ny läxa

2A s 17-19 del 3-5 + glosor s 139

035,036

Eget arbete-mode

Utvecklingssamtal

Att jobba med hemma:

035,036

Eget arbete-mode

Rep. inför prov

2A s 17-19 del 3-5 + glosor s 139

40

Eget arbete-mode

Prov

Eget arbete mode

Prov onsdag

 

 

41

Redovisningar -mode

 

 

 

 

 

 

Ur  läroplanen:

" Genom undervisningen i moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       förstå och tolka innehåll,

·       formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·       använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

·       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

·       reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används."

Vad innebär en textläxa?

1.       Jo, du ska kunna läsa texten högt.  Läs gärna 5gånger högt hemma!

2.       Du ska kunna översätta texten till svenska.

3.       Du ska lära dig ett antal glosor.

              Du lär dig de fetstilta glosorna till texterna.

       Vill du nå ett högre betyg är det viktigt att du bygger upp ditt ordförråd,

då får du fylla på med fler glosor/ vecka.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Modevisning
Modevisning