Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Learn English Second book chapter, 3 - Clothes

Fruängens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 augusti 2021

Under vårterminen kommer vi att arbeta med Learn English, Second book.

 

Målet för arbetsområdet:

I slutet av kapitlet förväntas du kunna:

 • några engelska ord som handlar om kläder
 • några engelska fraser som handlar om vad du har på dig
 • använda ord och fraser i en enkel dialog
 • lyssna på engelskt tal och utföra enkla handlingar

Arbetssätt:

 • Hörövningar
 • Talövningar
 • Läsövningar
 • Skrivövningar
 • Sånger
 • Filmer och äkta engelska bilderböcker
 • Du ska få lärarledda genomgångar.

Bedömning:

 • Momenten vi gör i boken och på arbetsblad kommer att bedömas.
 • Ditt deltagande i samtal och diskussioner kommer också att bedömas.
 • Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Learn English, chapter 3 - clothes
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback