Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Terminsplanering ENG

Centralskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 29 augusti 2021

Terminsplanering engelska

Nedan finner ni terminsplaneringen för HT2021 i engelska. Planeringen är översiktlig vilket innebär att följande moment kommer genomföras. Men vissa små detaljer kan komma att ändras.

Idén med upplägget är att börja mycket i änden med reception, dvs det blir mycket jobb med texter, läsförståelse, hörförståelse samt ordkunskap och grammatik där eleverna matas med mycket engelska som utvecklar deras kunskap att ta in språket. Vi jobbar sen med övningar och förhör som hjälper eleverna att uttrycka och använda den information de tillhandahållit. När det första momentet (också det längsta) är klart övergår vi mer och mer mot självständigare arbete och mer produktion (dvs. eleverna skapar mer på egen hand) med Powerpoint-projekt och individuella skriftliga projekt. Och även om dessa uppgifter är mer öppna än det vi gör i första momentet är jag med och handleder och eleverna ska dela sina arbeten med mig så fort som möjligt så jag kan ge kommentarer och erbjuda dem handledning på vägen framåt. Både Powerpoint-uppgiften och det individuella skrivarbetet kommer dock ha ramar att utgå ifrån, där det kommer finnas ett begränsat urval som ger viss valmöjlighet. För elever med svårigheter kommer också anpassningar ordnas. Vid ytterligare behov blir det sen i så fall ett ärende för speciallärare/pedagoger.

 

 

V.33 WINGS TEXT 1 + MYSTUDYWEB

V.34 WINGS TEXT 2 + MYSTUDYWEB

V.35 WINGS TEXT 3 + MYSTUDYWEB

V.36 KARTLÄGGAREN + MYSTUDYWEB

V.37 WINGS GRAMMAR + MYSTUDYWEB

V.38 WINGS GRAMMAR + MYSTUDYWEB

V.39 WINGS REP

V.40 WINGS TEST

V.41 POWERPOINT + SPEAKING PRACTICE

V.42 POWERPOINT + SPEAKING PRACTICE

V.43 POWERPOINT PRESENTATION

V.44 BREAK

V.45 FILM + REVIEW

V.46 WRITING

V.47 WRITING

V.48 WRITING HAND IN

V.49 TERM REVIEW

 

V.50 GRADES


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback