Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Familj, vänner och skola

Arbråskolan F-9, Bollnäs · Senast uppdaterad: 29 augusti 2021

Vi jobbar med : Familj och vänner; hur vi kan leva tillsammans på olika sätt, hur barn kan få hjälp om familjen har problem, hur vi kan dela på arbetsuppgifterna hemma, hur vi kan visa att alla är lika mycket värda. Skolan; varför man går i skolan, vem som bestämmer i skolan. Hur skolorna kan se ut i olika dela av världen.

Så här kommer vi arbeta:

 • läsa i Puls och diskutera det vi läser

 • se filmer och diskutera

 • att lära oss ord och begrepp som hör till det vi jobbar med

 • arbetsuppgifter

 • träna på att presentera oss själva

Du ska:

 • vara aktiv på lektionerna och delta i diskussioner

 • använda ord och begrepp på ett riktigt sätt

 • skriva ner dina tankar och åsikter så att andra förstår

Du skall kunna:

 • ge flera exempel på hur en familj kan se ut
 • berätta vad man kan göra om man inte mår bra i familjen
 • diskutera könsroller och jämställdhet
 • berätta varför man går i skolan och vem som bestämmer i skolan
 • ge exempel på hur man kan vara en bra kompis

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback