Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Bild åk 6

Stenhamraskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 29 augusti 2021

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att du utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Du kommer att ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur du framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar din kreativitet och ditt intresse för att skapa. Bildundervisningen ska också uppmuntra dig att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Detta ska du lära dig

 • att använda verktyg på ett ändamålsenligt sätt.
 • att blanda färger till nya färger och kulörer.
 • att föra bildarbetet framåt och komma med egna initiativ.
 • att använda olika material och tekniker för att bygga upp en bild
 • centrala ord och begrepp
 • diskutera hur en bild är uppbyggd

Så här ska vi arbeta

 • framställning av bilder med olika tekniker och olika material
 • olika färgtekniker
 • de olika grundfärgerna och hur man kan blanda dem till alla andra färger
 • använda centrala ord och begrepp för att diskutera konst.

Detta bedöms

 • din förmåga att aktivt delta i undervisningen
 • din förmåga att använda olika material och tekniker när du skapar en bild
 • din förmåga att skapa uttrycksfulla bilder
 • din förmåga att föra bildarbetet framåt

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Bild åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback