Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

9

Nya religiösa rörelser

Munkegärdeskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 17 september 2021

I detta arbetsområde kommer vi undersöka nyreligiösa rörelser. Nya religiösa rörelser eller nyreligiösa rörelser är ett samlingsnamn på alla religiösa och andliga grupper som uppkommit i västvärlden vid sidan av de traditionella religionerna under de senaste fyrtio till femtio åren. Vi ska bland annat undersöka hur rörelserna växer fram, vilka levnadsregler som finns samt varför människor blir medlemmar i en nyreligiös rörelse.

Målet med undervisningen är att:

 • utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen
 • bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt
 • skapa förutsättningar för att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva
 • utveckla förmågan att resonera om källors relevans och trovärdighet

 

Detta ska vi lära oss: 

 • känna till framväxten av nyreligiösa rörelser i världen 
 • hur sekter kan uppstå i ett sekulariserat samhälle
 • känna till levnadsregler inom några nyreligiösa rörelser
 • kunna jämföra en nyreligiös rörelse med någon av de stora världsreligionerna
 • kunna söka information och värdera källors relevans och trovärdighet

 

Hur ska vi arbeta? 

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Fördjupningsuppgift 
 • Kortfilmer
 • Textläsning

 

Bedömning:

 • Deltagande i diskussioner och genomgångar
 • Fördjupningsuppgift om en nyreligiös rörelse

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Grundmatris Religion lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter