Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Svenska - konsten att påverka!

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Konsten att påverka! Vi kommer under vecka 34-38 arbeta med strategier för att skriva olika typer av texter för att träna våra förmågor att framföra olika åsikter och argument. Vi tränar även att granska bilder kritiskt.

Arbetsområde 

Konsten att påverka 

Vi ska läsa insändare och skriva insändare. Vi ska lära oss att vara källkritiska både till texter och bilder. Vi ska lära oss att referera en text och att skriva en nyhetsartikel.

 

Centralt innehåll och aktiviteter:

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som har sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhälle.

Du kommer att:

Träna på att uttrycka dina åsikter i tal och skrift

Läsa och skriva insändare

Träna på att lyssna aktivt

Läsa texter av författare som skriver för att påverka andra

Lära dig hur bilder är konstruerade för att påverka dig. 

Kunskapskrav:

Skriva olika texter med språklig variation.

Tolka och resonera om texters budskap

Ge omdömen om texters innehåll och bearbeta egen text utifrån respons

Samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument

Bedömningstillfällen/utvärdering:

Bedömning/utvärdering sker löpande under arbetets gång; både muntligt och skriftligt. Tänk på att vara aktiv på lektionerna.

Vi ska skriva en egen insändare och nyhetsartikel. Vi ska även diskutera och bedöma bilder.

https://digitalalektioner.se/lektion/en-introduktion-till-kallkritik/


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Argumenterande text - bedömning
Uppgifter
Bild som medel för att övertyga.
Insändare
Källkritik
Uppgift 4
Kan du källkritik?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback