Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Tal och räkning

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Olika slags tal, första kapitlet i matematikboken Gamma.

Tal och räkning

Ni kommer att få lära er om taluppfattning och tals användning genom att gå igenom och använda er av olika slags tal, bråkform, blandad form och decimaltal, samt de fyra räknesätten.

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: 

 • Använda matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter

 • Använda matematiska begrepp i välkända sammanhang

 • Växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra

 •  Lösa enkla problem genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär

Begrepp vi ska arbeta med:

naturliga tal, decimalform, platsvärde, utvecklad form, bråkform, blandad form, andel, täljare, nämnare, bråkstreck, rationella tal, decimalform, närmevärde, addition, subtraktion, multiplikation, division, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, avrundning


Det kommer du få visa genom att: 

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.

 •  

Du kommer lära dig detta genom att: 

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga

 • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt

 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Gamma utifrån olika nivåer

 • Vi kommer att spela mattespel

 • Vi kommer att prova olika strategier och anpassningar för att underlätta inlärningen

 • Vi kommer lösa matematiska problem enskilt, i par och gemensamt i klassrummet

Läroplanskopplingar

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Muntligt NP i matematik

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback