Skolbanken Logo
Skolbanken

DRAMA

Milnergymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

DRAMA PETTSON FINDUS

DRAMA PETTSON FINDUS


Läroplanskopplingar

reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,

identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.

Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.

Risker i närmiljön, till exempel kemikalier och elektricitet

Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven kan kommunicera om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån olika frågor och egna erfarenheter.

Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas.

Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Dessutom kommunicerar eleven om hur olika val och handlingar påverkar naturen och förutsättningarna för en hållbar utveckling och ger exempel på hur risker i närmiljön kan undvikas.

Eleven jämför och beskriver hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar och ger exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback