Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Fysik v34-38

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Att utveckla din förmåga att göra systematiska undersökningar och förklara fysikaliska samband genom begrepp, modeller och teorier

ENERGI OCH EFFEKT

 

Syfte: Att utveckla din förmåga att göra systematiska undersökningar och förklara fysikaliska samband genom begrepp, modeller och teorier


Centralt innehåll

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. 

 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas

 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

 • Systematiska undersökningar

Du ska kunna

 • olika energiformer och energiomvandlingar

 • vad fysikaliskt arbete innebär

 • vad effekt är och vad det mäter

 • mekanikens gyllene regel

 • hur hävstångsprincipen fungerar och tillämpas

 • lösa problem om energi, arbete, effekt och hävstångsprincipen

 • planera och genomföra en egen undersökning

 • dra slutsatser från resultat genom att använda kunskaper om energi

 

Undervisning

 • genomgångar

 • film

 • övningslaborationer, mekaniskt - digitalt

 • systematisk undersökning

 

Bedömning

Du kommer att bedömas i dina kunskaper om energi och effekt genom: 

 • skriftliga uppgifter/labrapport/förhör/prov, 

 • muntliga resonemang under lektionerna och 

 • i laborativt arbete samt praktiskt genom systematisk undersökning

Om du inte når kraven i ett första steg sker komplettering (skriftligt, digitalt eller muntligt) med utvalda och anpassade uppgifter.

 

Sidor i boken

252-256 Fysikaliskt arbete

257-260 Mekanisk energi och effekt

261-262 Elektrisk energi och effekt

267 Finalen (övningsuppgifter)

304-309 Energiformer och energiomvandlingar

324 Finalen (övningsuppgifter)

Filmer
sli.se

Vi lär oss om: Energi

Energi och arbete

Olika former av kraft

Mekanik 1 (krafter, enkla maskiner, arbete)
Studi.se

Energi

Fysikaliskt arbete

Mekaisk energi

 

Veckoplanering 9C

 

Vecka

Tis - halvklass

Tor - helklass

Övrigt

34

24-27 aug

Energibegreppet Energiformer

Energikedjor

Energiprincipen

Uppföljning energiomvandling

Kraft-Arbete

Genomgång

Uppgifter

 

35

3 aug-3 sep

Systematisk undersökning - Effekt

- Energiförlust-studsbollen

Arbete

Enkla maskiner

Övningsuppgifter

Läxa tor

Frågor om arbete/effekt  på thatquiz

36

6-10 sep

Forts studsbollen

Hävstången - digital lab

Forts studsbollenLäxa tor enkla maskiner

Thatquiz

37

13-17 sep

Presentation undersökning

Inlämning labrapport

Elektrisk effekt

Arbetsuppgifter

 

38

20-24 sep

Sammanfattning

PROV

Problemlösning

 ORD/BEGREPPSLISTA

 

massa (m)

kraft (F)

arbete (W)

effekt (P)

energiprincipen

mekanikens gyllene regel

energiformer

energi-

omvandling

hävstång

lutande plan

enkla maskiner

       

 

Enheter

 

kg

Newton (N)

Newtonmeter (Nm)

Joule (J)

Watt (W)

 Innehåll

E (enkel)

C (fördjupad)

A (avancerad)

5) Systematiska undersökningar

Genomförande och frågeställningar

Vad vill jag veta och hur gör jag för att ta reda på det?


 • energiförlust

Jag kan följa en instruktion och genomföra en laboration/undersökning. Jag kan ge förslag på hur man kan genomföra en undersökning.

Jag kan följa en instruktion och genomföra en laboration/undersökning. Jag kan skapa en fråga och ge förslag på hur man kan genomföra en undersökning.

Jag kan följa en instruktion och genomföra en laboration/undersökning. Jag kan skapa en fråga och göra en instruktion på hur man kan genomföra en undersökning.

6) Systematiska undersökningar

Jag gör undersökningarna metodiskt och säkert.

Jag kan genomföra en undersökning på ett säkert och ordentligt sätt och få ett resultat.

Jag kan genomföra en undersökning på ett säkert, ordentligt och metodiskt sätt samt få ett resultat.

Jag kan genomföra en undersökning på ett säkert, ordentligt, metodiskt och effektivt sätt samt få ett resultat.

7) Systematiska undersökningar

Jag kan förstå resultatet jag fått och koppla ihop det med den teori som finns för undersökningen /labben.

Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till teorin som hör till området.

Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till teorin som hör till området.

Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till teorin som hör till området.

8) Systematiska undersökningar

Jag reflekterar över hur resultatet verkligen kan stämma och hur jag kan förbättra undersökningen så att jag får ett mer pålitligt resultat.

Jag kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Jag kan föra utvecklade resone- mang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. 

Jag kan föra välutvecklade resone- mang kring resultatens rimlighet och kopplar det till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras ger förslag på nya frågeställningar att undersöka. 

9) Systematiska undersökningar

Jag skriver min rapport tydligt där alla steg finns med så att en annan person förstår den.

Jag kan skriva en rapport med resultat och slutsats

Jag kan skriva en ordentlig rapport med ett tydligt resultat och slutsats t.ex. genom att använda tabeller och diagram.

Jag kan skriva en ordentlig rapport med rubriker och med ett tydligt resultat och utvecklad slutsats t.ex. genom att använda tabeller, diagram och bilder.10) Begrepp, modeller och teorier

Energibegreppet

Energiformer

Omvandlingar

Energikällor

Jag kan ge exempel på någon energiform och visa någon energiomvandling.

Jag kan ge ett exempel på energikälla och koppla det till energiform. 

Jag kan ge exempel på olika energiformer och visa energiomvandlingar i flera led.
Jag kan ge exempel på fler olika energikällor och koppla dem till energiformer och vad de ger för typ av användbar energi.

Jag kan ge exempel på flera olika energiformer och visa energiomvandlingar i flera led samt koppla dem till energikällor samt visa på eventuella energiförluster.

11) Begrepp, modeller och teorier

Mekanikens gyllene regel.

Kraft, hävarmar, arbete, effekt.

Jag kan ge ett enklare exempel på hur hävstänger eller andra verktyg används och ge en enklare förklaring på hur man kan vinna kraft.

Jag kan beräkna ett enklare exempel på arbete och effekt.

Jag kan ge fler exempel på användningsområden av “enkla maskiner” och förklara hur man kan vinna kraft.
Jag kan beräkna fördjupade exempel på arbete och effekt.

Jag kan förklara hur enkla maskiner kan användas i olika situationer och beskriva hur kraft kan vinnas.
Jag kan beräkna avancerade exempel på arbete och effekt.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback