Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SJUAKU0

Momentplanering för vårdhygien

BALDERGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

I det här kursmomentet ska du få repetera och fördjupa dina kunskaper kring ämnet vårdhygien.

Arbeta med denna uppgift under v.35

Uppgift om vårdhygien

Till uppgiften behöver du läsa igenom detta material:

 Till dig som arbetar inom vård och omsorg –covid-19 (socialstyrelsen.se)

Förhindra smitta - Skellefteå kommun (skelleftea.se)

Renhetsgrader - Vårdhandboken (vardhandboken.se)

samt titta på filmerna:

Hoppsan så fel det blev - Hoppsan så fel det blev! - YouTube

Nationella undervisningsfilmer om basala hygienrutiner - Utbildnings- och informationsmaterial - Region Värmland vårdgivarwebb (regionvarmland.se)

 

Uppföljning av uppgiften sker muntligt under veckan.

Du avslutar kursmomentet genom att genomföra webbutbildningen: Socialstyrelsen utbildning

Dina kunskaper i ämnet kommer du även att få visa i kommande moment under kursen. 

 


Läroplanskopplingar

Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback