Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

NAKNAK01a2

Sex och samliv

Luleå Gymnasieskola, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Vi fördjupar oss lite mer inom samlevnadsavsnittet med utgångspunkt från era önskemål.


Läroplanskopplingar

Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion om normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Examination - Sex och samliv

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback