Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG06

Viewpoints 2

ANDERSTORPSGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 2 september 2021

More than Meets the Eye

During w.35-38 we will delve into our digital book Viewpoints 2. We will start by reading and working with the first text called "More than Meets the Eye". Parallel to our text work we will also work on/with:

Group discussions

Formal vs. informal English

Cover letter/Letter of application

Further instructions and material will be in Teams.


Läroplanskopplingar

Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till samhälls- och arbetsliv samt elevernas utbildning.

Åsikter, idéer och erfarenheter samt etiska och existentiella frågor.

Talad engelska, även i relativt snabbt tempo och med inslag av sociolektal och dialektal variation. 

Texter, även komplexa och formella, från olika medier.

Talad engelska och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel föredrag, debatter, formella brev och populärvetenskapliga texter.

Skönlitteratur, även dikter och dramatik, såväl samtida som utdrag ur äldre verk.

Strategier för att dra slutsatser om syfte, synsätt och underförstådd betydelse, till exempel genom att anteckna, ställa sig frågor, identifiera huvudbudskap och använda omvärldskunskap.

Hur variation och anpassning skapas genom meningsbyggnad, ordbildning och val av ord, till exempel regionala varianter och kollokationer, i informella och formella sammanhang.

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar, argumenterar, ansöker, återger och sammanfattar. 

Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i elevernas egen produktion och interaktion.

Hur den muntliga och skriftliga engelska som eleverna möter är uppbyggd för att påverka en tänkt målgrupp.

Hur attityder, synsätt och stilnivå kommer till uttryck i talad och skriven engelska.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter