Skolbanken Logo
Skolbanken

Jag och min kropp

Önnegårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Temat "Jag och min kropp", kommer att ha som syfte, att barnen ska få uppleva och känna tillit till sin egen kropp.

Mål: Med temat "Jag och min kropp" vill vi att barnen ska få olika möjligheter till att lära sig känna tillit till sin egen kropp och även kunna benämna olika kroppsdelar med dess rätta namn.

Syfte: Barnen ska utveckla en god kroppskännedom och en tilltro till att deras kropp är fantastisk och att den duger som den är.

Metod: Vi kommer att genomföra olika aktiviteter där barnen på skilda sätt kan få möjligheter att lära sig vad de olika kroppsdelarna heter. Det här kommer att ligga till grund för det följande temaarbetet. För att barnen ska kunna få uppleva vad kroppen kan göra och vad vi kan använda den till, kommer vi genom olika uttrycksformer skapa tillfällen där barnen får använda sin kropp. Där efter reflekterar vi tillsammans över vad vi gjort och t.ex. hur det kändes i kroppen.

Vi kommer bland annat att använda oss av sånger, ramsor, rörelse/gymnastik, rita och måla.

·


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback