Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG05

Engelska 5: Skriva 23/24

Birgittaskolan IVAS, Linköping · Senast uppdaterad: 22 augusti 2023

Att skriva på engelska är en av de fyra förmågorna du ska öva upp och visa att du kan i engelskundervisningen. Nedan kan du se de förmågor som du ska öva upp i ämnet.

Enligt Skolverket så ska eleverna öva på följande förmågor när de tränar på att skriva: 

"Förståelse av engelska i tal och skrift.

Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används."

Exempel på olika former av skrift på engelska är bland annat argumenterande texter, sammanfattningar, egna historier och dikter, brev och e-mail, samt presentationer. Vi kommer öva att skriva både för hand och med tangentbord. 

Planeringen i Unikum gäller vecka 36-24. Din veckoplanering hittar du alltid i Google Classroom.

Skolverkets kursplan för engelska hittar du här.

Nedan kan du se vilket centralt innehåll och vilka kunskapskrav för betyget E som är kopplade till skrivande.


Läroplanskopplingar

Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.

Innehåll och form i olika typer av fiktion.

Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback