Skolbanken Logo
Skolbanken

Normer och värden Ht 21 - Munin

Frejaparkens förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Genom att öka barnens intresse för självständighet och tilltro till sin egen förmåga kommer vi pedagoger stötta, utmana och vägleda barnen i olika sammanhang.

Pedagogisk planering Ht 2021

Mål (Lpfö)

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla:

  • "öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande"

 

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: 
Hur tar barnen ansvar i rutinsituationer? 


Kriterier för strävansmålet
 
Att barnen visar intresse för självständighet. 

Att barnen visar tilltro till sin egen förmåga. 


Nuläge 
: 
Några av barnen är i utvecklingsfaser där de inte haft förmåga att börja vara självständiga, medan några barn har börjat ta initiativ till självständighet. 


Metoder för att nå målet:
 

Ha tid för att vara närvarande i rutinsituationer. Exempelvis att målet inte alltid är att komma ut, utan själva påklädningen.
Närvarande pedagoger samt stöd, uppmuntran och handledning i rutinsituationer.  
Ha tilltro på barnens förmåga att få prova och klara vissa moment själv. 
 

 

Vi kommer arbeta med två av  de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Barn behöver stöttas och utmanas: För att utveckla självständighet behöver barnen stärkas i sin tro på sig själv och få en positiv bild att ta ansvar. Därför kommer vi utmana och stötta barnen utifrån varje barns behov och utveckling.

Variation: Vi kommer att erbjuda lärande i olika situationer så att de utvecklar självständighet i olika sammanhang under dagen. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback